PG

Yeuta Yesto Prem Kahani

Release date
2021-01-14
Duration
95 min
Director
Dipesh Sapkota
Genre
Love Story
Cast
Shiva Shrestha, Priyanka Karki, Barsha Raut
Synopsis

Yeuta Yesto Prem Kahani is a Nepali movie, starring Shiva Shrestha, Priyanka karki, Shakti Shrestha and Kabita Manadha and directed by Dipesh Sapkota.