PG

BAGAAN

Release date
2023-11-22
Duration
125 min
Director
Saroj Khanal
Genre
Drama
Cast
Saroj Khanal, Karishma Manandhar, Aakash Shrestha, Pramila Karki, Nir Shah, Basundhara Bhusal & Mithila Sharma…